Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
основное.pngАЛЕКСЄЄВ Анатолій Якович,
доктор філологічних наук, професор
Учений – філолог. Народився 1.05.1942р. у с. Навлі Брянської обл. (Російська Федерація) у сім’ї робітників.

У 1966р. закінчив французьке відділення філологічного факультету Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова і був направлений на роботу в Дніпропетровський держуніверситет. З 1966р. до 1968р. працював викладачем кафедри французької мови Дніпропетровського державного університету.

З 1968р. до 1971р. навчався в аспірантурі Московського педагогічного інституту іноземних мов ім.. М. Тореза. У 1971р. під керівництвом проф. Н.П. Потоцької захистив кандидатську дисертацію на тему: «Роль просторечной лексики в развитии функциональных стилей современного французского языка».

З 1971р. до 1975р. – старший викладач, з 1975р. до 1977р. – старший науковий співробітник, з 1977р. до 1984р. – доцент кафедри французької мови ДДУ. З 1984р. до 1992р. – завідувач кафедри французької мови Дніпропетровського держуніверситету.

У 1992р. закінчив докторантуру і захистив докторську дисертацію у Московському лінгвістичному університеті на тему: «Лингвокоммуникативные характеристики именной суффиксации современного французского языка»

З 1994р. до 2004р. – професор кафедри іноземних мов Українського державного хіміко-технологічного університету.

З 2005р. – професор кафедри романської філології та перекладу Запорізького національного університету, викладає теоретичні курси з французької і іспанської мови та теорії сучасного загального мовознавства, здійснює керівництво магістрами і аспірантами.

З 2008р. – професор кафедри перекладу Національного гірничого університету, викладає теоретичні курси з історії і теорії перекладу, основ загальної теорії комунікації та психолінгвістики, керує дипломними роботами.

Автор понад 80 наукових праць, серед яких три монографії і три учбових посібника з грифом МОН. У 2002-2005рр. був членом спеціалізованої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій при Київському лінгвістичному університеті. Нагороджений медаллю «Захисник Вітчизни», учасник бойових дій.

Основні праці:

«Функциональная корреляция глагол-имя во французском языке» (1975р.); «Некоторые особенности разговорной речи современного французского языка» (1976р.); «Некоторые проблемы стилистического словообразования» (1980р.); «Беседы о стилистике» (1983р.); «Essai de stylistique contrastive» (2010р.); «Сопоставительная стилистика» (2012р.)

Дисципліни, які викладає

Історія і теорія перекладу

Основи професійної діяльності перекладача

Психолінгвістика

Основи теорії мовної комунікації

© 2006-2019 Інформація про сайт