Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра заснована в 2002 році.

Історія кафедри

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальністю 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 "Германські мови та літератури (переклад включно, перша - англійська)".

Рівень підготовки: бакалавр, магістр.

Навчальний процес забезпечують 1 доктор філологічних наук, 2 професора, 7 кандидатів філологічних наук, 9 доцентів, 6 старших викладачів, 1 асистент.

Науковий потенціал кафедри реалізується шляхом участі в міжнародній програмі підвищення кваліфікації спеціалістів, яка діє в межах угоди про співробітництво між НТУ "ДП" та торгівельно –промисловою палатою землі Саксонія-Ангальт; проведення щорічної міжнародної студентської конференції «Євромови» та міжнародної наукової конференції по проблемам перекладу, створення інноваційних навчальних посібників, галузевих словників та довідників, підготовку та видання колективних наукових праць.

Основні напрямки наукової діяльності:

- методика навчання іноземним мовам;

- інноваційні та мультимедійні підходи у навчанні науково-технічному перекладу;

- удосконалення адаптаційних методів інтенсифікації навчального процесу при навчанні перекладу з урахуванням потреб спеціальних дисциплін;

- адаптація навчального процесу до вимог кредитно-модульної системи;

- комп’ютерний переклад у галузі електроенергетики та електротехніки на основі самонавчаючих програм;

- дистанційні форми навчання перекладу;

- лінгвопсихологічна специфіка кросс-культурної та міжмовної комунікації.

Перший (бакалаврський) рівень:

Cпеціальність – 035 «Філологія»

Спеціалізація - 035. 041 «Германські мови та літератури (переклад включно, перша - англійська)»

Термін навчання - 3 роки 10 місяців


Другий (магістерський) рівень

Cпеціальність –  035 «Філологія»

Спеціалізація - 035. 041 «Германські мови та літератури (переклад включно, перша - англійська)»

Термін навчання - 1 рік та 4 місяці

КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ

- усний переклад;

- перекладач-референт науково-технічних текстів;

- перекладач-менеджер на підприємстві;

- перекладач-редактор науково-технічних текстів;

- перекладач-консультант науково-технічних текстів;

- перекладач науково-технічної літератури.

- викладач вищої школи (для магістрів)

УЗАГАЛЬНЕНИЙ ОБ’ЄКТ ДІЯЛЬНОСТІ: забезпечення мовної та усної комунікації та інформації в різних галузях економіки, науки, техніки шляхом перекладу різноманітних за змістом і жанром текстів іноземною та державною мовами.

ФАХІВЕЦЬ ПІДГОТОВЛЕНИЙ ДО РОБОТИ У:

- професійних організаціях;

- громадських організаціях;

- бюро перекладів;

- сфері радіо та телебачення;

- освітянській діяльності (для дорослих);

- освітянській діяльності (базова загальна середня освіта);

- допоміжній діяльності в сфері державного управління;

- підтримці інформаційних служб підприємств, діяльність яких має міжнародний характер;

- сфері секретарських послуг.

ФАХІВЕЦЬ МОЖЕ ЗАЙМАТИ ПОСАДИ:

- усний перекладач у галузі науки та техніки;

- письмовий перекладач;

- перекладач науково-технічних текстів;

- редактор науково-технічних перекладів;

- перекладач-консультант у галузі науки та техніки;

- викладач середніх закладів освіти;

- керівник групи;

- завідувач сектору;

- начальник (завідувач) підрозділу;

- референт;

- завідувач практики (виробничої, навчальної);

- завідувач лабораторії;

- завідувач курсів;

- начальник відділу;

- головний експерт.

Завідуюча кафедрою – Введенська Тетяна Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент. В 1998 році Введенська Т.Ю. отримала стипендію ім. Фулбрайта на наукове стажування в США при університеті штату Нью-Йорк. В 2001 р. отримала грант на навчання при Центральному Європейському університеті по курсу «Крос-культурні ідентичності». В 2002 році виграла грант фонду Сороса на створення інноваційного курсу «крос-культурна психологія», який викладала в Дніпропетровському університеті економіки та права. Введенська Т.Ю. має величезний досвід роботи з закордонними партнерами. В 2001-2005 р.р. координувала програму партнерства між ДНУ та коледжем Ель-Каміно (Каліфорнія). В 2004 р. викладала курс англійської мови як іноземної в коледжі Ель-Каміно і закінчила дистанційний курс по створенню он-лайн курсів при Каліфорнійському віртуальному кампусі. В 2004-2008 рр. проводила програму відео конференцій між державним університетом Лівану, університетом Реджіо Емілія (Італія), ДНУ та коледжем Ель-Каміно. В 2008 р. отримала грант програми Вісбі Шведського Інституту на читання лекцій з крос-культурної психології в Готландському університеті (Швеція). Активний член професійних організацій: IATEFL, TESOL, USSE (Українська спілка вивчення англійської мови), RAACS (Російська асоціація вивчення американської культури), Fulbright Association. Брала участь в численних міжнародних наукових конференціях в Україні та за кордоном. Має більше 80 публікацій.

© 2006-2020 Інформація про сайт