Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

сайт.JPG
Введенська Тетяна Юріївна, зав. кафедри перекладу, кандидат філологічних наук, професор

В 1998 році Введенська Т.Ю. отримала стипендію ім. Фулбрайта на наукове стажування в США при університеті штату Нью-Йорк. В 2001 р. отримала грант на навчання при Центральному Європейському університеті по курсу «Крос-культурні ідентичності».

.В 2002 році виграла грант фонду Сороса на створення інноваційного курсу «крос-культурна психологія», який викладала в Дніпропетровському університеті економіки та права... Більш докладно - перейти на особисту сторінку


основное.png
Алексєєв Анатолій Якович, доктор філологічних наук. професор

Учений – філолог. Народився 1.05.1942р. у с. Навлі Брянської обл. (Російська Федерація) у сім’ї робітників.

У 1966р. закінчив французьке відділення філологічного факультету Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова і був направлений на роботу в Дніпропетровський держуніверситет. Більш докладно - перейти на особисту сторінку


сканирование0017.jpgБердник Лада Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 20 років, усі в Національному гірничому університеті.

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації:

- з 10.10.1991 р. до 08.01.98 р. – викладач кафедри філології ДГІ;

-з 09.01.1998 р. до 27.12.2002 р. – викладач кафедри іноземних мов;

- з 28.12.2002 р. до 31.08.2003 р. – викладач кафедри психології менеджменту та мовної підготовки;

- з 01.09.2003 р. до 04.09.2005 р. – асистент кафедри психології менеджменту та мовної підготовки;

- з 05.09.2005 р. дотепер – доцент кафедри перекладу.

Читає лекції з дисципліни „Порівняльна граматика англійської та української мов” (3 курс), веде практичні заняття з дисциплін «Практичний курс основної іноземної (англійської) мови»(3-4 курси), «Практика перекладу з основної (англійської) іноземної мови» (3-4 курси), «Переклад у галузі гірництва» (4 курс), керує курсовими та дипломними роботами.

Має наукові роботи з питань теорії та практики перекладу, порівняльного аналізу девербативів в сучасній російській та англійській мовах, вивчення внутрішньої форми та словотвірної семантики віддієслівних найменувань діяча.

Брала участь в міжнародних наукових конференціях та практичних семінарах (Trinity Western University,1999; Specific Purposes-Common Purposes ( IATEFL, British Council), НГУ, 2003; Macmillan Seminar: Business English and Blended Learning, 2009; Cambridge University Press: Top Tips for Cambridge Exam Preparation, Zaporizhzhia,2010; Pearson Test of English: Modern Approach to Testing and Assessment in EFL, НГУ, 2011), Ономасиологический подход к изучению производного слова, липень, 2011, Польща

Орел Майя Василівна, доцент

У 1971 р. закінчила з відзнакою факультет англійської мови Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. З 1990 р. працює в Національному гірничому університеті: з жовтня 1990 р. – старший викладач кафедри іноземних мов економічного факультету; з грудня 2002 р. – доцент кафедри перекладу електротехнічного факультету.

Автор та співавтор трьох навчальних посібників із грифом МОН: “Посібник з англійської мови для студентів геологічних спеціальностей” (2002), “Навчальний посібник із країнознавства” (2002) та “Українсько-російсько-англійський термінологічний словник із гірничовибухової справи” (2004).

Викладає дисципліни: „Практика перекладу з англійської мови”, „Практика наукового і технічного перекладу з англійської мови” та „Практичний курс англійської мови (домашнє читання)”.

kabachenko.JPG
Кабаченко Ірина Леонидівна, доцент, зав. секцією німецької мови

Доцент кафедри перекладу, зав. секцією німецької мови.

Викладає дисципліни: «Практичний курс з другої іноземної мови (німецька)”, “Практика перекладу з другої іноземної мови (німецька)”, «Практика наукового та технічного перекладу(німецька)», «Практика усного та писемного мовлення», «Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови»,„Вступ до перекладознавства”.

Закінчила Дніпропетровський державний університет у 1974 р. за спеціальністю «Філолог. Німецька мова і література”.

У 1993 році отримала звання доцента.

Видала посібник з німецької мови для гірників та геологів (з грифом Міністерства освіти і науки України). – ВАТ «Полтавський ГЄК» та навчальний посібник «Практика перекладу німецької науково-технічної літератури» (з грифом Міністерства освіти і науки України). Національний гірничий університет, 2011

Стаж педагогічної роботи – 33 роки

Підвищувала кваліфікацію у 2011 р. на Х Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей» м. Київ та на «Семінарах германістів» УНЦУ, м. Дніпропетровськ.

За останні 5 років опублікувала 19 наукових праць.

newimage36.jpg
Галушко Тетяна Вікторівна, старший викладач

Закінчила Дніпропетровський державний університет за фахом „Німецька мова та література”. Стаж роботи в вищому навчальному закладі – 17 років. Протягом восьми років працювала в Українсько-німецькому спільному підприємстві.

На кафедрі перекладу Національного гірничого університету працює з 2008 року. Викладає дисципліни у галузі науково-технічного перекладу та німецької мови:

"Практичний курс другої іноземної мови (німецька мова)", "Практика перекладу з другої іноземної мови (німецька мова)", Практика усного та писемного мовлення (німецька мова).

Приймає участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях з питань загальної лін-гвістики, теорії на практики науково-технічного перекладу, методики викладання іноземної мови та інше. За останні три роки опубліковано 6 наукових праць.

В період з 2004 по 2008 р.р. у співавторстві з Амеліною С. М. розроблено та видано 4 навчальних посібника з німецької мови.

Останні підвищення кваліфікації відбулися: 2008 р. – м. Київ, Goethe-Institut, 2009 р. – Донецьк, DAAD 2009 р. – м. Дніпропетровськ, Goethe-Institut

newimage70.jpg
Короткова Світлана Віталіївна, кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила Дніпропетровський державний університет в 1998 році та отримала диплом спеціаліста. Працює на кафедрі перекладу Національного гірничого університету з 2004 року. Викладає дисципліни у галузі науково-техничного перекладу та німецької мови: "Практичний курс німецької мови", "Практика перекладу німецької мови", "Практика усного та писемного мовлення".

На протязі 2005-2009 років була членом журі Всеукраїнської олімпіади з німецької мови для студентів немовних вищих навчальних закладів.

Приймає участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях з питань методики викладання іноземної мови, теорії та практики науково-технічного перекладу, загальної лінгвістики тощо.

Має ряд публікацій за даною тематикою.

CHerkashenko.JPG
Черкащенко Олеся Миколаївна, старший викладач, зав. секцією англійської мови

Закінчила Дніпропетровський державний університет в 1997 році та отримав диплом спеціаліста з відзнакою.

Працює на кафедрі перекладу Національного гірничого університету з 2002 року. Викладає дисципліни у галузі науково-технічного перекладу та англійської мови: "Практичний курс англійської мови", "Історія англійської мови", "Практика перекладу з основної іноземної (англійської) мови", "Особливості усного перекладу", Практика усного та писемного мовлення".

На протязі 2005-2009 років була членом журі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови для студентів немовних вищих навчальних закладів.

Приймає участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях з питань методики викладання іноземної мови, теорії та практики науково-технічного перекладу, загальної лінгвістики тощо. Має ряд публікацій за даною тематикою. У 2003 році у співавторстві з Деркач Л.М. та Висоцькою Т.М. розробила навчальний посібник (з грифом МОН) «Запрошуємо до світу економічних знань». Є керівником наукових студентських робіт з питань англійської мови та науково-технічного перекладу.

высоцкая.jpg
Висоцька Тетяна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила Дніпропетровський державний університет в 2000 році та отримав диплом магістра.

Приймає участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях з питань методики викладання іноземної мови, теорії та практики науково-технічного перекладу, загальної лінгвістики тощо. Має ряд публікацій за даною тематикою. У 2003 році у співавторстві з Деркач Л.М. та Черкащенко О.М. розробила навчальний посібник (з грифом МОН) «Запрошуємо до світу економічних знань». Є керівником наукових студентських робіт з питань англійської мови та науково-технічного перекладу.

Викладає дісципліни "Практичний курс основної іноземної мови (англійської)", "Практика перекладу з основної іноземної мови" та "Термінологія англійської мови".

Має власні навчально-методичні розроботки з теоретичної та практичної фонетики англійської мови.

В 2014 році захитсила кандидатську дисертацію.

03112011324.jpg
Гаврілова Альвіна Валеріївна, старший викладач

Закінчила Дніпропетровський державний університет у 1992 році за спеціальністю «Філолог, викладач англійської мови та літератури». Має великий професійний досвід перекладацької діяльності та викладання іноземних мов, також в Іспанії, що підтверджено відповідними сертифікатами. Користується своїм досвідом у викладанні дисципліни та при підготовці і проведенні інших заходів кафедри.

Працює на кафедрі перекладу Національного гірничого університету з 2008 року.

Викладає практичний курс четвертої іноземної мови (іспанська).

Очолює іспаномовну секцію в роботі студентської конференції “Eurolanguages”.

Є керівником виробничої педагогічної практики студентів кафедри.

Нестерова на сайт.jpg
Нестерова Ольга Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

Закінчила Дніпропетровський національний університет за напрямом підготовки "Філологія".

У 2005 р. здобула кваліфікацію бакалавра з української мови та літератури і мови та літератури (англійської), у 2006 р. - кваліфікацію магістра.

Працює в НГУ з 2006 асистентом, старшим перекладачем кафедри перекладу. Має 49 опублікованих наукових робіт, в тому числі 10 навчально-методичних.

Є переможцем обласного конкурсу "Кращий молодий вчений" (2009 р. – 1 місце, 2011 р. – 3 місце.

Дисципліни, які викладає: "Практичний курс основної іноземної мови", "Переклад у галузі економіки, менеджменту та права", "Переклад у галузі електротехніки", "Основи перекладу ділового мовлення", "Методика викладння іноземних мов".

В 2014 році захистила кандидатську дисертацію.

20_na_25.jpg
Савіна Юлія Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент

У 2009 році закінчила Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара за фахом «Мова та література (англійська)».

З 2009 року працює асистентом кафедри перекладу ДВНЗ «НГУ». У цьому ж році вступила до аспірантури за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови» при кафедрі англійської мови та літератури КНПУ ім. М.П. Драгоманова.

У 2012 продовжила навчання у Херсонському державному університеті при кафедрі англійської мови та методики її викладання, де у 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Когнітивна природа комічного й вербальні засоби його створення у художньому тексті (на матеріалі творів Дж. К. Джерома й О. Генрі)». Веде активну наукову діяльність, до якої залучає студентів різних курсів.

Викладає такі дисципліни як: практичний курс англійської мови, практичний курс четвертої іноземної мови, англійське документування: мова та стиль.

Сфера наукових інтересів: стилістика тексту, когнітивна лінгвістика, особливості перекладу іншомовного гумору.

Основні наукові праці: Комическое как способ восприятия и понимания мира (на материале произведений Джером К. Джерома) Ученые записки Таврического национального университета. Серия: Филология. Социальные коммуникации: в 2 ч. – Симферополь: Издательство ТНУ, 2010. – Т. – 23 (62) № 2. – С. 286–290.

2. Жанровые особенности комизма в художественном произведении (на материале произведений Джером К. Джерома) Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава : Полтавський літератор , 2010. – С. 429–431.

3. Языковые средства реализации форм комического в художественной литературе (на материале произведений Джером К. Джерома) Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Випуск 96 (1). – С. 232–235.

4. Порушення онтологічної норми як когнітивний механізм створення комічного (на матеріалі творів Джером К. Джерома) Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Серія: Філологічні Науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – Вип. 29. – С. 166–169

5. Валоративна інконгруентність як механізм створення комізму (на матеріалі творів Джером К. Джерома та О. Генрі) Наукові записки : Серія «Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2014. – Вип. 128. – С. 173 – 176.

6. Нарушение логико-понятийных норм как когнитивный механизм создания комического эффекта (на материале призведений Джером К. Джерома и О. Генри) Lingua Mobilis. Научный журнал. – Челябинск, 2014. - № 1(47). – С. 44 – 49.<>/p

7. Методологические основы исследования когнитивных механизмов и языковых средств создания комического в художественном тексте (на материале произведений Джером К. Джерома и О. Генри ) Молодой ученый. – Казань, 2014. - № 15 (74). – С. 403-407.

chernik.jpg
Черник Олена Олегівна, асистент

Закінчила у 2012 році Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара за спеціальністю «Переклад» та здобула кваліфікацію магістра з філології, перекладача з англійської та німецької мов, викладача-дослідника.

Викладає "Практичний курс основної іноземної мови (англійської) мови".

Веде активну наукову діяльність.

Фото026.jpg
Cтолярська Олена Вікторівна, асистент

У 1996 р. закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Філолог, викладач англійської мови та літератури».

1996 р. – 1997 р. - працювала перекладачем у компанії з переробки металобрухту.

1997 р. – 2003 р. – працювала викладачем англійської мови у Дніпропетровському монтажному технікумі і вела курси з іноземної мови у товаристві «Знання».

2003 р. – 2005 р. – асистент кафедри психології менеджменту та мовної підготовки.

З 2013 р. – асистент кафедри перекладу.

Веде практичні заняття з дисциплін «Практичний курс основної іноземної (англійської) мови (1 курс), «Практика перекладу основної іноземної (англійської) мови» (4 курс), «Основи перекладу ділового мовлення» (4 курс).

Працює над кандидатською дисертацією за темою «Спеціальна лексика в російськомовній рекламі побутової техніки та транспортних засобів: системно-структурний та прагматичний аспекти». Має наукові публікації з теми дисертації і з питань перекладу новоутворень в ЗМІ, в тому числі і в іноземних виданнях.

© 2006-2019 Інформація про сайт