Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ДО УВАГИ МАЙБУТНІХ АБІТУРІЄНТІВ!


НТУ "Дніпровська політехніка" здійснює прийом студентів за спеціальністю 035.04 "ФІЛОЛОГІЯ" (переклад, англійська мова) ступенями підготовки "БАКАЛАВР" та  "МАГІСТР"

Абітурієнти мають змогу здобути вищу освіту за ступіннями "бакалавр" та  "магістр".

Форми навчання:

Денна, вечірня, заочна для бакалаврату


Денна для магістрів


Для вступу разом з документами необхідно подати сертификати звонішнього незалежного тестування (ЗНО) з таких предметів:

1. Українська мова та література (обов'язково)
2. Іноземна мова (обов'язково)
3. Історія України або географія (за вибором)

Сертифікати ЗНО з інших предметів (хімія, фізика, математика, біологія та ін.) не приймаються.


СТУПІНЬ - БАКАЛАВР
Спеціальність - "ФІЛОЛОГІЯ"
Спеціалізація - "ПЕРЕКЛАД"
Термін навчання - 4 роки на базі повної середньої освіти, для участі в конкурсі необхідні сертифікати ЗНО з вказаних вище предметів
Форми навчання за лецензійним набором: 
денна - 60 осіб
вечірня - 25 осіб
заочна - 60 осіб

СТУПІНЬ - МАГІСТР
Спеціальність - "ФІЛОЛОГІЯ"
Спеціалізація - "ПЕРЕКЛАД"
Термін навчання - 1,5 роки на базі повної вищої освіти, для участі в конкурсі необхідні документи про повну вищу освіту (дипломи бакалавра, спеціаліста)
Форми навчання за лецензійним набором: 
денна - 25 осіб
КВАЛІФІКАЦІЯ ФАХІВЦІВ:

  • усний перекладач у галузі науки і техніки;
  • перекладач-референт науково-технічних текстів;
  • перекладач-менеджер на підприємстві;
  • перекладач-редактор науково-технічних текстів;
  • перекладач-консультант у галузі науково-технічних текстів;
  • перекладач науков-технічної літератури

УЗАГАЛЬНЕНИЙ ОБ'ЄКТ ДІЯЛЬНОСТІ:

забезпечення письмової і усної комунікації та інформації в різних галузях економіки, науки, техніки шляхом перекладу різноманітних за змістом і жанром текстів іноземною та державною мовою.
© 2006-2018 Інформація про сайт