Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Навчальні плани бакалаврів

Робочі програми

ОПП бакалаврів

Методичне забезпечення дисциплін

За посиланнями можна завантажити

відповідні методичні матеріали

Якщо дисципліна має більше одного матеріалу, для неї виділено окрему сторінку. Для переходу необхідно клікнути на необхідне посилання

Програма вступного фахового екзамену на спеціальність 7.02030304 "Переклад" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки "бакалавр"

Введенська Т.Ю. Основи міжкультурної комунікації

Введенська Т.Ю. Методичні рекомендації до написання дипломних та курсових робіт

Введенська Т.Ю. Стилістика англійської мови

Введенська Т.Ю. Переклад у галузі електроенергетики

Щуров О.В., Гребенюк Н.Д. Лексикологія англійської мови

Бердник Л.В. Лабораторні роботи з аудіювання для 1 курсу з дисципліни "Практичний курс основної іноземної (англійської) мови"

Висоцька Т.М., Савіна Ю.О. Методичні вказівки з практичного курсу основної іноземної мови

Ігнатова Н.М. Практика перекладу з другої (німецької) іноземної мови

Короткова С.В. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Практика перекладу з німецької мови"

Орел М.В. Навчально-ознайомча і виробнича практика. Методичні вказівки

Щуров О.В. Комп'ютерні та інформаційні технології у перекладі

Щуров. О.В., Алахвердян Т.М.,  Історія зарубіжної літератури

Орел М.В., Щуров О.В. Матеріали з навчальної практики - методичні вказівки та тексти

Аллахвердян Т.М. Основи наукової комунікації: контрольні питання

© 2006-2018 Інформація про сайт