Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Навчальні плани бакалаврів

Робочі програми

ОПП бакалаврів

ОПП бакалаврів - 2016

Методичне забезпечення дисциплін

За посиланнями можна завантажити

відповідні методичні матеріали

Якщо дисципліна має більше одного матеріалу, для неї виділено окрему сторінку. Для переходу необхідно клікнути на необхідне посилання

Програма вступного фахового екзамену на спеціальність 7.02030304 "Переклад" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки "бакалавр"

Введенська Т.Ю. Основи міжкультурної комунікації

Введенська Т.Ю. Методичні рекомендації до написання дипломних та курсових робіт

Введенська Т.Ю. Стилістика англійської мови

Введенська Т.Ю. Переклад у галузі електроенергетики

Щуров О.В., Гребенюк Н.Д. Лексикологія англійської мови

Бердник Л.В. Лабораторні роботи з аудіювання для 1 курсу з дисципліни "Практичний курс основної іноземної (англійської) мови"

Висоцька Т.М., Савіна Ю.О. Методичні вказівки з практичного курсу основної іноземної мови

Ігнатова Н.М. Практика перекладу з другої (німецької) іноземної мови

Короткова С.В. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Практика перекладу з німецької мови"

Орел М.В. Навчально-ознайомча і виробнича практика. Методичні вказівки

Щуров О.В. Комп'ютерні та інформаційні технології у перекладі

Щуров. О.В., Алахвердян Т.М.,  Історія зарубіжної літератури

Щуров О.В. Матеріали з навчальної практики - методичні вказівки та тексти

Аллахвердян Т.М. Основи наукової комунікації: контрольні питання

© 2006-2019 Інформація про сайт