Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ ЗА ПРОГРАМОЮ

"ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

(ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО) ПЕРША - НІМЕЦЬКА"

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька" - 2023


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН БАКАЛАВРІВ У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 03 Гуманітарні науки ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 035 Філологія 2023-2027 н. р. (денна форма)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН БАКАЛАВРІВ У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 03 Гуманітарні науки ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 035 Філологія 2023-2027 н. р. (заочна форма)


ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ

Договір про співпрацію з університетом "Вроцлавська політехніка", Польща

Договір про співробітництво з ТОВ "Інтекст"

Договір про співробітництво з Слобожанським ліцеєм Слобoжанської селищної ради

Договір про співробітництво з бюро перекладів "Latinica-Kирилиця"

Договір про співробітництво з "ТЕРМАЛ ЕНД МАТЕРІАЛ ЕНЖІНІРІНГ"

Договір про співробітництво з Донецьким національним університетом економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського

Договір про співробітництво з КЗО "Спеціалізована школа №7 з поглибленим вивченням іноземних мов"

РЕЦЕНЗІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ НА ОПП БАКАЛАВРА


РОБОЧІ ПРОГРАМИ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ОК


РОБОЧІ ПРОГРАМИ  ВИБІРКОВИХ  ДИСЦИПЛІН


CИЛАБУСИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт