Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Історія кафедри

 

Кафедра психології менеджменту та мовної підготовки була створена при факультеті менеджменту Інституту економіки Національного гірничого університету у 2002 році. З 2003 р. кафедра здійснювала підготовку фахівців з напряму «Філологія» кваліфікаційного рівня «бакалавр». Кафедра була перейменована на кафедру перекладу та педагогічної психології у 2007 році (наказ № 487л від 21.05.2007), а потім на кафедру перекладу (наказ № 73л від 27.11.2007).

            У 2007 році Національний гірничий університет отримав право на підготовку спеціалістів із спеціальності 7.030507 «Переклад». З 2003 по 2008 роки на  кафедрі  викладався цикл гуманітарних та професійно-практичних дисциплін для студентів факультету менеджменту, фінансово-економічного факультету, інституту заочно-дистанційної освіти  та студентів-перекладачів. У 2002-2008 рр. викладачі кафедри  досліджували психолінгвістичні проблеми перекладу (механізми та моделі), інноваційні підходи до навчання перекладачів за умови багатомовності, нейролінгвістичні питання формування перекладацької компетенції студентів, які паралельно опановують чотири іноземні мови. Фахівцями кафедри була висунута концепція інноваційної підготовки науково-технічних перекладачів, що базується на комплексному нейро-психолінгвістичному підході до організації навчання іноземних мов майбутніх перекладачів (автором підходу є проф. Деркач Л.М.). Підхід презентовано на міжнародних конференціях, симпозіумах у Швеції, Італії, Великій Британії, Бразилії та ін., а також апробовано у навчальному процесі в Національному гірничому університеті (2002-2008 н.р.). Кафедрою перекладу проводилися численні експериментальні дослідження (2004-2008) з формування багатомовних особистостей, участь у яких брали викладачі кафедри та  студенти напряму 0305 «Філологія». Головною метою експерименту було визначити оптимальні параметри оволодіння чотирма іноземними мовами на оперативно-комунікаційному рівні, перевірити на практиці найефективніші методики та технології навчання багатомовності, апробувати теоретичні положення дидактичної багатомовності у практиці викладання англійської, німецької, французької та іспанської мов. Однією із малодосліджених, але актуальних проблем підготовки перекладачів у царині науково-технічного перекладу є проблема оптимального режиму послідовності включення іноземних мов у процес підготовки перекладачів. Цілі навчання чотирьом іноземним мовам паралельно у технічному вузі є складними, але реальними. Реалізація вищенаведених цілей здійснювалася на основі а) принципу навчання багатомовності; б) принципу інтегративного навчання чотирьом іноземним мовам; в) принципу когнітивної направленості процесу навчання іноземних мов і т.д.

У 2003-2006 роках кафедра  працювала з такими зарубіжними науковими та навчальними закладами і фахівцями: університет Сан-Дієго (Каліфорнія, США), університет Північного Лондона (Велика Британія), а також з університетами Німеччини, Бразилії, Австралії; професором університету Сан-Дієго Ренукою Сетті, Девідом Мацумото в рамках Міжнародного крос-культурного проекту, Едом Дінером (крос-культурний проект «Цінності молоді ХХІ століття»); бразильськими професорами Клаудіо Хутсом (крос-культурний проект «Діти вулиці») та Херівельто Морейра (міжнародний проект «Відданість вчителів своїй праці»).

      У 2003-2004 роках кафедра перекладу брала участь у проекті «Визначення та оцінка типів лідерів в практиці українського менеджменту». Керівники цього проекту – Ромі Літрел (Австралія) та проф. Деркач Л.М. Протягом 2002-2006 років на кафедрі працювали представники англомовних держав: волонтери корпусу миру Джексон Д’юленд та Алан Блек (США); старші викладачі англійської мови Лінгвістичного центру м. Плімут Девід та Джулія Олмерод.

        В 2003 – 2008 рр. викладачі кафедри перекладу та студенти працювали у руслі кафедральної наукової тематики «Актуальні проблеми психології та методики викладання іноземних мов» (ЕФ-52).

       У 2009-2012 рр. темою кафедральних наукових досліджень стають  «Сучасні стратегії та методи навчання перекладу» (N ЕФ-300). У 2013-2015 р. кафедра працювала над ініціативною темою Е-300: “ Аналіз та обґрунтування змісту робочих програм дисциплін філологічного профілю кафедри перекладу ”. У період з 01.01.2016 – 31.12.2018 кафедра працює над темою Е-315 «Лінгво-дидактичні аспекти професійної підготовки перекладачів», а з 01.2019 р. починається розробка ініціативної теми Е-322 «Компетентнісний підхід до навчання перекладу як центральної ланки двомовної міжкультурної комунікації» (завершення планується у 2021 р.)  . Зараз викладачі кафедри концентрують свою увагу на вивченні лінгвокультурологічних  та прикладних аспектах багатомовної комунікації, а також на способах формування міжкультурної компетенції майбутніх перекладачів. Плани проведення науково-дослідницьких робіт тісно пов’язані з актуальними питаннями сучасного перекладознавства та методики викладання нерідних мов у технічному вузі.

       З 2009 року кафедру перекладу очолює кандидат філологічних наук, професор Введенська Тетяна Юріївна. Навчальний процес забезпечують 2 професори, 1 доктор філологічних наук, 8 кандидатів філологічних наук, 8 доцентів, 6 старших викладачів, 1 асистент - всього 19 осіб, включаючи лабораторно-технічний персонал. З 2008 р. на кафедрі працює магістр  гуманітарних наук Кембріджського університету, ст.викл. Пол Бредбієр.    

        Кафедра перекладу постійно розширює коло міжнародних наукових зв’язків з провідними навчальними  та науково-дослідницькими закладами світу, що сприяє зростанню та реалізації наукового потенціалу українських дослідників та талановитої молоді, зокрема у рамках Болонського процесу та глобалізації освіти та науки. Так, налагоджені міжнародні зв’язки з Гете-Інститутом (Німеччина), з німецьким центром академічних обменів DAAD, центром співпраці Дніпропетровськ – Магдебург, з Вроцлавською Політехнікою (Польша), з Вищою школою оздоровчої освіти і суспільних наук (Лодзь, Польша) з мовним центром  YES ( м. Севілья, Іспанія), Університетом Хаен (Іспанія). Постійно проводяться видеоконференції з Іспанією (у тому числі на базі багатопрофільного навчально-реабілітаційного ресурсно-методичного Центру корекційної роботи та інклюзивного навчання), під час яких учні, студенти та викладачі обговорюють питання крос-культурної комунікації та європейської мобільності в галузі середньої та вищої освіти.

        З 2009 року кафедра приймала участь у міжнародному проекті за програмою «Підвищення кваліфікації спеціалістів», яка була передбачена угодою між НГУ та торгівельно-промисловою палатою землі Саксонія-Ангальт (ФРН) для підготовки студентів НГУ з німецької мови для участі у конкурсі на проходження стажування за вказаною програмою. На кафедрі працює куратор обласного осередка Асоціації українських германістів – Галушко Т.В. З співучастю UDSZ та DAAD вона організувала постійно діючий семінар з методики викладання німецької мови для вчителів шкіл, ліцеїв та викладачів ВНЗ   Оновлена база даних міжнародних програм та грантів за напрямом діяльності кафедри. На кафедрі майже кожен навчальний рік ведуть заняття з німецької мови та лінгвокраїнознавства викладачі фонду DAAD: Антье Крюгер і Анна Брод; лекції з менеджменту культури на німецької мови викладала стипендіат фонду Боша (Німеччина) Юлія Овчаренко, у 2018-2019 н.р. практику німецької мови викладав Олаф Миттельштрасс, в 2019-2020 н.р. – Сюзанна Бандау.

        На кафедрі щомісячно проходять наукові та методичні семінари з актуальних та інноваційних проблем методики викладання науково-технічного перекладу. Щорічно проводиться міжнародна студентська конференція «Євромови: інновації та розвиток» (2003-2019рр.) із виданням збірки студентських робіт та найкращих перекладів  переможців конкурсу поетичного перекладу, регіональна олімпіада з англійської мови для випускників загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв (2003-2019 рр.). Крім того, серед найбільш ефективних форм наукової співпраці викладачів кафедри та талановитої молоді  є:

·   участь у наукових конференціях (Розширюючи обрії, Наукова весна, Тиждень студентської науки і т.і), всеукраїнських олімпіадах, міжнародних конференціях (Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених “Majesty of Marketing )та симпозіумах;

·   написання словників, довідників під керівництвом викладачів кафедри перекладу;

керівництво науковими дослідженнями студентів з підготовкою проектів на конкурси «Молодь Дніпропетровська – рідному краю», «Кращий молодий вчений», «Фонд Віктора Пінчука» у рамках Стипендіальної програми «Завтра.UA». подані три роботи на конкурс Інтелект. Творчість, Успіх, в якому студентка Грузін К. (ТП-08) отримала друге призове місце  у номінації « Сфера соціально-гуманітарних відносин». У 2013р. подано 2 роботи на конкурс «Інтелект, творчість, успіх» ( В.Пятова, Е Салогуб).

Студентка Лелека А.(ТП-08) отримала Стипендію ім. О.Б.Патона. Підготовлено  мініспектакль за матеріалами  п’єси «ЄЛОА» А.де Вин’і на конкурс від посольства Франції у Києві в рамках ІХ міжнародного фестівалю студентських франкофоних театрів.

         Асистент кафедри перекладу Нестерова О.Ю. отримала перше місце в обласному конкурсі «Кращий молодий вчений Дніпропетровської області»(2009 ).

Студенти брали участь у перекладацькому конкурсі Асоціації українських германістів «Traducere navem» (Василевська К., Кожушко К., Закревська Н., Овчиннікова Н., Орешкіна Т., Радченко Т., Баценкова А., Матвеєва А., Криштахович А., Калиста І., Єва М., Левицька О.) та у міжнародному студентському Семінарі з питань національної ідентичності та культурного розмаїття (травень 2013) фонду Боша - Радченко Т., Баценкова А.,Тягній Н., Лелека А. Студентки Нооль А., Фомічова Д. брали участь у міжнародної програмі лідерства Leader Project Entrepreneurship Program (Richard Toey School of Business) червень 2013.

        Школу молодого лідера Дніпропетровської обласної державної адміністрації (жовтень-листопад 2012) пройшла студентка Чертіліна О., а Міжнародну школу лідерства– Пятова В. (вересень 2012) та Говтвян Г. (вересень 2013).

Студентки Гендик М. , Рощина Д., Криштахович А. та Бобровська Т.  отримали грамоти за участь у Всеукраїнській студентській олімпіади з іспанської мови.

Студентки Прихленко Н. та Лапшина А. бралі участь у програмі співробітництва з технічним університетом в Ройтлингене, Прихленко Н. пройшла стажування у Німеччині з 2010 по 2012 рр. та виконала переклад навчального посібника з мікропроцесорної техніки (автори Ткачев В.В., Г. Грулер). Студентки Оверковська В. і Федяєва А.  пройшли  навчання в США (Вашингтонський та Висконсинський університети) за програмою фонда Сороса. Салогуб К. пройшла  навчання у Східно-Китайському університеті (2013р.).

На кафедрі перекладу протягом 2012-2013 н.р. було впроваджено результати науково-дослідної роботи викладача Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля Світличної О.Р. «Методика навчання майбутніх викладачів усного послідовного двостороннього перекладу» серед студентів 5 курсу (підтверджено Актом впровадження).

        Проведені зустрічі з представниками  Англійської Средиземноморскої академії,  компанії освітних програм SIMPLEX, British Educational Company, компанією «Лінгвіст» та центром підготовки до здачі міжнародних екзаменів “Level-Up”, перекладацькою компанією «ІнТекст», бюро перекладів «Latinica-Кириллица», компанією National Geographic Learning, головними редакторами журналів Mining of Mineral Deposits” та «Металургійна та гірнічорудна промисловість».

У 2016 році 4 студентки кафедри (Башко С., Кожушко Л.,Либинсон М., Алкашева С.,) взяли участь у програмі академічної мобільності Еразмус+, в рамках якої вони навчались в Університеті Кан-Нормандія (Франція). Наприкінці 2016 року цей Університет відвідала професор Введенська Т.Ю., де пройшла стажування і вивчала досвід та методику викладання філологічних дисциплін, а також засоби забезпечення якості освіти, інформаційні ресурси на допомогу здобувачів вищої освіти і можливості започаткування програми подвійного дипломування.

 Кафедра створює відповідні належні умови для захисту дисертацій.  Так, з 2012 по 2019 рік захистили дисертації та здобули ступень кандидата філологічних наук Висоцька Т.М.,  Нестерова О.Ю., Короткова С.В., Савіна Ю.О. та Черник О.О. За останні 5 років звання доцента по кафедрі перекладу отримали Бойко Я.В., Висоцька Т.М.,  Нестерова О.Ю., Короткова С.В., Савіна Ю.О.

           Основні напрямки досліджень викладачів кафедри:

-лінгвокультурологічні  та прикладні аспекти багатомовної комунікації, шляхи формування міжкультурної компетенції майбутніх перекладачів;

- компаративна лінгвостилістика та психолінгвістика;

- переклад науково-технічної термінології;

- переклад в галузі гірництва та розробки корисних копалин;

-  колаборативний підхід у навчанні німецькій мові ;

- лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови;

- лексико-граматичні труднощі науково-технічного перекладу;

- переклад в галузі електротехніки, електромеханіки та альтернативної енергетики;

-переклад термінологія в галузі машинобудування, транспорту та транспортної інфраструктури;

-психолого-методичні проблеми формування та розвитку професійно-значущих якостей викладача дистанційної форми навчання;

- переклад в галузі менеджменту організації; 

-переклад в галузі інформатики та обчислюваної техніки.

Перспектива навчально-методичної роботи кафедри полягає в створенні необхідних умов для забезпечення якісної підготовки спеціалістів в галузі перекладу, подальшої оптимізації навчального процесу, раціонального об’єднання розвитку теоретичних знань та практичних професійних вмінь майбутніх перекладачів. В наукової сфері викладачі кафедри продовжують досліджувати спільну тему, яка аналізує всі аспекти перекладу як центральної ланки двомовної комунікації, роль перекладача в реалізації цього процесу, особливості різноманітних видів та способів перекладу. Викладачі кафедри приділяють особливу увагу вивченню факторів, які сприяють формуванню міжкультурної комунікативної та дискурсивної компетенції майбутніх перекладачів. С метою підвищення престижу перекладацької професії в регіоні планується організувати роботу Центру перекладацької майстерності на комерційних умовах (для надання послуг з писемного та усного перекладу, підвищення кваліфікації перекладачів тощо).

 
Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт