Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

80695.jpgЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

НА ДОПОМОГУ МАЙБУТНІМ ПЕРЕКЛАДАЧАМ


На сучасному етапі майбутній перекладач має опанувати роботу не тільки з словниками та енциклопедями традиційного книжкового формату, але й бути активним користувачем електронних та он-лайн ресурсів. 


На превеликий жаль, друковані матеріали дуже часто встигають морально застраріти, бо з розвитком науково-технічного прогресу змінюються і мовні реалії, з'являються новітні терміни, галузі науки і техніки потребують оновленого мовного апарату, а лекикографи не встигають фіксувати ці новоутворення. Між тим, навіть знайомі слова набувають нових термінологічних значень, а в книгах вони не відображені. Прикладом цього може бути "Новый большой англо-русский словарь" за редакцією Е. Мєднікової, який містить близько 250 000 слів, але не встиг він вийти в 1995 році, як одразу й застарів: того часу відбулися суттєві зрушення в економіці, політиці, і бурхливо почався розвиток інформаційних технологій. Звісно, для вивчення загального курсу іноземної мови це видання підходить, але для  науково-технічного перекладу треба користуватися довідниками, які відображують реалії сьогодення. Тому на допомогу перекладачу приходять електронні словники та довідники он-лайн. 

Оскільки зараз усі письмові переклади і підготовка до сесій усних перекладів вимагає не тільки якості, але й швидкості, то в цьому книжкові словники теж поступаються електронним, бо використовуючи останні, перекладач суттєво економить власний час. 

Важливі посилання 
1.Англо-українські словники онлайн https://e2u.org.ua/
3. Тлумачний словник та тезаурус У. Уебстера http://www.merriam-webster.com 
4. Словник сучасної англійської мови видавництва Longman http://www.ldoceonline.com 
5. Британська енциклопедія http://www.britannica.com/ 

Першим з таких словників є Анггло-українські словники онлайн https://e2u.org.ua/, які зкомпільовано з провідних книжкових версій. Допоможуть не тільки у загальній галузі перекладу, але й у базових науково-технічних царинах, як-от хімія, фізика, електротехніка. 

За популярністю серед перкладачів он-лайн словник "Мультитран" http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2 навіть перевищує Lingvo. Як і в Linvo, в Мультитрані є чотири мови, які вивчають на кафедрі перекладу - англійська, німецька, французька та іспанська. Проте якість перекладу вузькоспеціалізованої лексики на порядок вище, ніж на ресурсах Lingvo, бо тематичні розділи висвітлено більш детально і користувачі, які зарєєстровані в системі, можуть додавати нові слова і нові значення ільш вільно. У форумах також є можливість задати питання з проблемних місць перекладу і отримати відповідь.  

http://www.merriam-webster.com/ є популярною електронною версією Тлумачного словника і тезауруса У. Уебстера (Webster's Dictionary and Thesaurus), укладеного англійською мовою без жодного перекладу іноземною. Але перекладач мусить навчитися користуватися одномовними тлумачними словниками. По-перше, в двомовних словниках ще може не бути новітніх реалій, а в словнику на кшталт Уебстера може бути зафіксоване їх значення, отже потрібно робити переклад, виходячи з лексичного значення слова. По-друге, при перекладі англійською, потрібно також уточнювати, де і коли правильно вжити те чи інше слово. Тому значення тлумачних словників, укладених мовю оригіналу не можна недооціювати, навпаки, вони суттєво доповнюють двомовні та багатомовні словники. 

Longman Dictionary of Contemporary English http://www.ldoceonline.com/ словник базової сучасної лексики англійської мови, яким можна користуватися під час опанування англійською мовою як основною або другою чи третьою іноземною. Є версією однойменного популярного тлумачного словника видавництва Longman, Велика Британія. 

Окремої уваги заслуговує електронна версія Британської Енциклопедії (Encyclopaedia Britannica)  http://www.britannica.com/, бо перекладачу потрібні знання з різних галузей науки і техніки, оскільки без розуміння технічних та виробничих процесів неможливо зробити адекватний переклад. Проте, незважаючи на вивіреність наукових данних, ця відома енциклопедія не так вже й популярна, бо безкоштовно нею можна користуватися лише певний період часу, а потім - тільки на комерційних засадах. Тому найбільш поширеною є Вікіпедія, безкоштовна багатомовна енциклопедія он-лайн http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page. Багатомовніть дозволяє не тільки ознайомитися з науковою та технічною термінологією іноземними мовами, а також переглядати паралельні сторінки рідною мовою, що дозволяє розширюівати фонові знання перекладача у тих галузях науки і техніки, з якими він працює.

Матеріал підготував О.В. Щуров, старший викладач

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт