Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ ЗА ПРОГРАМОЮ
"ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
(ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО) ПЕРША - АНГЛІЙСЬКА"ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ

Договір про співробітництво з ТОВ "Інтекст"

Договір про співробітництво з Слобожанським ліцеєм Слобажанської селищної ради

Договір про співробітництво з бюро перекладів "Latinica-Kирилиця"

Договір про співробітництво з "ТЕРМАЛ ЕНД МАТЕРІАЛ ЕНЖІНІРІНГ"

Договір про співробітництво з Донецьким національним університетом економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського

Договір про співробітництво з КЗО "Спеціалізована школа №7 з поглибленим вивченням іноземних мов"

РЕЦЕНЗІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ НА ОПП БАКАЛАВРА

КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДІСЦИПЛІН

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 035 ФІЛОЛОГІЯ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА: 035.041 ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО), ПЕРША - АНГЛІЙСЬКА ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ: ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ)

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ (ПЕДАГОГІЧНОЇ) ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТРУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО), ПЕРША – АНГЛІЙСЬКА»..

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТРУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО), ПЕРША – АНГЛІЙСЬКА»

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО), ПЕРША – АНГЛІЙСЬКА»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЦІННІСНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ФАХІВЦЯ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИЧНИЙ КУРС ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ (АНГЛІЙСЬКОЇ) МОВИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОРІВНЯЛЬНА ГРАМАТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОРІВНЯЛЬНА ЛЕКСИКОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОРІВНЯЛЬНА СТИЛІСТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ З ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ (АНГЛІЙСЬКОЇ) МОВИ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВCТУП ДО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕРЕКЛАД У ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСНОВИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИЧНИЙ КУРС ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ (НІМЕЦЬКОЇ) МОВИ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ З ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ (НІМЕЦЬКОЇ) МОВИ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЛАТИНСЬКА МОВА»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ІНЖИНІРІНГУ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОЗНАВСТВО»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІКА»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРИКЛАДНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА»

РОБОЧІ ПРОГРАМИ  ВИБІРКОВИХ  ДИСЦИПЛІН

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІСПАНСЬКА МОВА ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІЛЕЙ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИЧНИЙ КУРС ЧЕТВЕРТОЇ ІНОЗЕМНОЇ (ІСПАНСЬКОЇ) МОВИ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИЧНИЙ КУРС БАЗОВОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АНАЛІТИЧНЕ ЧИТАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО КРАЇН ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АНГЛІЙСЬКЕ ДОКУМЕНТУВАННЯ – МОВА ТА СТИЛЬ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕРЕКЛАД ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ РЕДАГУВАННЯ ПЕРЕКЛАДІВ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕРЕКЛАД У ГАЛУЗІ ГІРНИЦТВА»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕРЕКЛАД У ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРАВА»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛВНИ "ОСНОВИ ТА ТЕРМІНОЛОГІЯ У ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ"

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕРЕКЛАД У ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕРЕКЛАД У ГАЛУЗІ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АНАЛІТИЧНЕ ЧИТАННЯ ( НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ)»


© 2006-2021 Інформація про сайт