Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ ЗА ПРОГРАМОЮ
"ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
(ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО) ПЕРША - АНГЛІЙСЬКА"

ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ

Договір про співпрацію з університетом "Вроцлавська політехніка", Польща

Договір про співробітництво з ТОВ "Інтекст"

Договір про співробітництво з Слобожанським ліцеєм Слобoжанської селищної ради

Договір про співробітництво з бюро перекладів "Latinica-Kирилиця"

Договір про співробітництво з "ТЕРМАЛ ЕНД МАТЕРІАЛ ЕНЖІНІРІНГ"

Договір про співробітництво з Донецьким національним університетом економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського

Договір про співробітництво з КЗО "Спеціалізована школа №7 з поглибленим вивченням іноземних мов"

РЕЦЕНЗІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ НА ОПП БАКАЛАВРА


РОБОЧІ ПРОГРАМИ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ОК


РОБОЧІ ПРОГРАМИ  ВИБІРКОВИХ  ДИСЦИПЛІН


CИЛАБУСИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН


МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ


© 2006-2023 Інформація про сайт