Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ ЗА ПРОГРАМОЮ
"ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
(ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО) ПЕРША - АНГЛІЙСЬКА"
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН БАКАЛАВРІВ У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 03 Гуманітарні науки ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 035 Філологія 2021-2025 н. р. (заочна форма)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН БАКАЛАВРІВ У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 03 Гуманітарні науки ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 035 Філологія 2022-2026 н. р. (денна форма)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН БАКАЛАВРІВ У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 03 Гуманітарні науки ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 035 Філологія 2022-2026 н. р. (заочна форма)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН БАКАЛАВРІВ У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 03 Гуманітарні науки ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 035 Філологія 2023-2027 н. р.  (денна форма)

ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ

Договір про співпрацію з університетом "Вроцлавська політехніка", Польща

Договір про співробітництво з ТОВ "Інтекст"

Договір про співробітництво з Слобожанським ліцеєм Слобoжанської селищної ради

Договір про співробітництво з бюро перекладів "Latinica-Kирилиця"

Договір про співробітництво з "ТЕРМАЛ ЕНД МАТЕРІАЛ ЕНЖІНІРІНГ"

Договір про співробітництво з Донецьким національним університетом економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського

Договір про співробітництво з КЗО "Спеціалізована школа №7 з поглибленим вивченням іноземних мов"

РЕЦЕНЗІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ НА ОПП БАКАЛАВРА


РОБОЧІ ПРОГРАМИ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ОК


РОБОЧІ ПРОГРАМИ  ВИБІРКОВИХ  ДИСЦИПЛІН


CИЛАБУСИ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ДИСЦИПЛІН


CИЛАБУСИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН


МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт