Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІСПАНСЬКА МОВА ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІЛЕЙ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИЧНИЙ КУРС ЧЕТВЕРТОЇ ІНОЗЕМНОЇ (ІСПАНСЬКОЇ) МОВИ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИЧНИЙ КУРС БАЗОВОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АНАЛІТИЧНЕ ЧИТАННЯ (АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ)»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО КРАЇН ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АНГЛІЙСЬКЕ ДОКУМЕНТУВАННЯ – МОВА ТА СТИЛЬ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕРЕКЛАД ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ РЕДАГУВАННЯ ПЕРЕКЛАДІВ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕРЕКЛАД У ГАЛУЗІ ГІРНИЦТВА»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕРЕКЛАД У ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРАВА»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛВНИ "ОСНОВИ ТА ТЕРМІНОЛОГІЯ У ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ"

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕРЕКЛАД У ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕРЕКЛАД У ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕРЕКЛАД У ГАЛУЗІ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АНАЛІТИЧНЕ ЧИТАННЯ (НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ)»
© 2006-2022 Інформація про сайт