Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ ЗА ПРОГРАМОЮ "ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО) ПЕРША - АНГЛІЙСЬКА"


РЕЦЕНЗІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ


ЗАВАНТАЖИТИ ЗРАЗКИ ЗАВДАНЬ ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДЛЯ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ

ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ

Договір про співробітництво з ТОВ "Інтекст"

Договір про співробітництво з НТЗ "Інтерпайп"

Договір про співробітництво з бюро перекладів "Latinica-Кирилиця"

Договір про співробітництво з "ТЕРМАЛ ЕНД МАТЕРІАЛ ЕНЖІНІРІНГ"


КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДІСЦИПЛІН

РОБОЧА ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (АСИСТЕНТСЬКОЇ) ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»

РОБОЧА ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ) ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»

РОБОЧА ПРОГРАМА ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДІСЦИПЛІНИ "ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПЕРЕКЛАДАЧА"

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДІСЦИПЛІНИ "МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПЕРЕКЛАДУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ"

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ПРАКТИКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ З 1-Ї ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ)"

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ (АНГЛІЙСЬКА МОВА)"

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ (НІМЕЦЬКА МОВА)"

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "РЕДАГУВАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ У НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ГАЛУЗІ",

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ КОНЦЕПЦІЇ»

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА: методичні рекомендації для студентів освітньо-професійної програми «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» спеціальності 035 «Філологія»

РОБОЧІ ПРОГРАМИ І СИЛАБУСИ ВИБІРКОВИХ  ДИСЦИПЛІН


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДІСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА МАКРОПЕРЕКЛАДУ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОРІВНЯЛЬНА СТИЛІСТИКА УКРАЇНСЬКОГО ТА АНГЛІЙСЬКОГО НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСОБЛИВОСТІ УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ПРАКТИКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ З 2-Ї ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (НІМЕЦЬКОЇ)"

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЇ У КОНТЕКСТІ ЕТИКЕТУ"

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕРЕКЛАД ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ МОВЛЕНЕВИХ АКТІВ»

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА МАКРОПЕРЕКЛАДУ»

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОРІВНЯЛЬНА СТИЛІСТИКА УКРАЇНСЬКОГО ТА АНГЛІЙСЬКОГО НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ»

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ»

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСОБЛИВОСТІ УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ»

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ»

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ»Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт