Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Методичне забезпечення дисциплін

За посиланнями можна завантажити

відповідні методичні матеріали

Якщо дисципліна має більше одного матеріалу, для неї виділено окрему сторінку. Для переходу необхідно клікнути на необхідне посиланняВведенська Т.Ю., Алексєєв А.Я. Кваліфікаційна робота магістра: методичні рекомендації для студентів освітньо-професійної програми «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» спеціальності 035 «Філологія»

Введенська Т.Ю.,Алексєєв  А.Я.Методичні вказівки щодо підготовки звітів з виробничої практики (асистентської) здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»


Бердник Л.В., ВведенскаТ.Ю. Методичні матеріали для практичних занять з курсу «Практика наукового і технічного перекладу з 1-ої іноземної мови (англійська мова)»

Бердник Л.В., Введенська Т.Ю. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Редагування перекладу текстів у науково-технічній галузі» для студентів інституту заочно-дистанційної освіти освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»

Бердник Л.В., Введенська Т.Ю. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Редагування перекладу текстів у науково-технічній галузі»

Бойко Я.В. Методичні рекомендації по організації роботи студентів магістрів спеціальності 035 «Філологія» з курсу «Виробничої практики(перекладацька)»

Введенська Т.Ю.Методичні рекомендації до організації виконання, захисту і оцінювання кваліфікаційних робіт магістрів за спеціальністю 035.041"Філологія"

Введенська Т.Ю. Методичні рекомендації по організації самостійної роботи студентів магістрів спеціальності 035 «Філологія» з курсу «Порівняльна стилістика українського та англійського наукового мовлення»
  

© 2006-2022 Інформація про сайт