Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ДО УВАГИ МАЙБУТНІХ АБІТУРІЄНТІВ!


УВАГА! ОНОВЛЕНО УМОВИ ВСТУПУ ДО БАКАЛАВРАТУ І МАГІСТРАТУРИ. ДИВ. ТУТ;І ТУТ


НТУ "Дніпровська політехніка" здійснює прийом студентів за спеціальністю 035. "ФІЛОЛОГІЯ" спеціалізація 035.041 "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська" ступенями підготовки "БАКАЛАВР" та  "МАГІСТР"

Абітурієнти мають змогу здобути вищу освіту за ступіннями "бакалавр" та  "магістр".

Форми навчання:

Денна та заочна для бакалаврату


Денна та заочна для магістрів

Вечірня форма навчання скасована


Для вступу разом з документами необхідно подати сертификати зовнішнього незалежного тестування (ЗНО) з таких предметів:

1. Українська мова та література (обов'язково)
2. Іноземна мова (обов'язково)
3. З будь-якого предмету
СТУПІНЬ - БАКАЛАВР
Спеціальність - "ФІЛОЛОГІЯ"
Спеціалізація - "ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО), ПЕРША - АНГЛІЙСЬКА"
Термін навчання - 4 роки 10 місяців на базі повної середньої освіти, для участі в конкурсі необхідні сертифікати ЗНО з вказаних вище предметів
Форми навчання за ліцензійним набором: 
денна - 70 осіб
заочна - 35 осіб

СТУПІНЬ - МАГІСТР
Спеціальність - "ФІЛОЛОГІЯ"
Спеціалізація - "ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО), ПЕРША - АНГЛІЙСЬКА"
Термін навчання - 1 рік 4 місяці на базі повної вищої освіти, для участі в конкурсі необхідні документи про повну вищу освіту (дипломи бакалавра, спеціаліста)
Форми навчання за ліцензійним набором: 
денна - 20 осіб
заочна - 5 осіб
МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

  • усний перекладач у галузі науки і техніки;
  • перекладач-референт науково-технічних текстів;
  • перекладач-менеджер на підприємстві;
  • перекладач-редактор науково-технічних текстів;
  • перекладач-консультант у галузі науково-технічних текстів;
  • перекладач науково-технічної літератури;
  • викладач вищої школи (для магістрів)

УЗАГАЛЬНЕНИЙ ОБ'ЄКТ ДІЯЛЬНОСТІ:

забезпечення письмової і усної комунікації та інформації в різних галузях економіки, науки, техніки шляхом перекладу різноманітних за змістом і жанром текстів іноземною та державною мовою.
© 2006-2021 Інформація про сайт