Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність ЧасуМетодичне забезпечення дисциплін 

(оновлене за результатами акредитаційної експертизи)

За посиланнями можна завантажити

відповідні методичні матеріали

Якщо дисципліна має більше одного матеріалу, для неї виділено окрему сторінку. Для переходу необхідно клікнути на необхідне посилання


Введенська Т.Ю. Основи міжкультурної комунікації

Введенська Т.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов

Введенська Т.Ю. Переклад у галузі електроенергетики. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для студентів спеціальності 035 Філологія

Введенська Т.Ю., Короткова С.В. Вступ до перекладознавства. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 035 Філологія

Введенська Т.Ю, Короткова С.В. Історія та теорія перекладу. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для студентів спеціальності 035 Філологія

Введенська Т.Ю., Савіна Ю.О. Практичний курс основної іноземної мови. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 035 Філологія

Введенська Т.Ю., Cавіна Ю.О., Щуров О.В. Методичні рекомендації до написання курсових робіт зі спеціальності 035 Філологія

Бердник Л.В., Введенська Т.Ю. Основи редагування перекладів. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 035 Філологія

Бердник Л.В. Порівняльна граматика англійської та української мов. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 035 Філологія

Бердник Л.В. Переклад у галузі гірництва. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 035 Філологія

Висоцька Т.М. Актуальні проблеми перекладознавства. Конспект лекцій для студентів спеціальності 035 Філологія

Висоцька Т.М. Актуальні проблеми перекладознавства. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 035 Філологія

Висоцька Т.М. Актуальні проблеми перекладознавства. Завдання для проведення комплексної контрольної роботи для студентів спеціальності 035 Філологія

Висоцька Т.М. Актуальні проблеми перекладознавства. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 035 Філологія

Висоцька Т.М.Основи науково-технічного перекладу. Конспект лекцій для студентів спеціальності 035 Філологія

Висоцька Т.М.Основи науково-технічного перекладу. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 035 Філологія

Висоцька Т.М. Основи науково-технічного перекладу. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 035 Філологія

Висоцька Т.М. Основи науково-технічного перекладу. Завдання для проведення комплексної контрольної роботи для студентів спеціальності 035 Філологія

Висоцька Т.М. Практичний курс основної іноземної (англійської) мови. Методичні рекомендації до практичних занять (вступний фонетичний курс, теорія) для студентів спеціальності 035 Філологія

Висоцька Т.М. Практичний курс основної іноземної (англійської) мови. Методичні рекомендації до практичних занять (вступний фонетичний курс, вправи) для студентів спеціальності 035 Філологія

Гаврилова А.В. Практичний курс четвертої іноземної ( іспанської) мови . Методичні матеріали до самостійної роботи для студентів спеціальності 035 Філологія

Галушко Т.В. Довідник з граматики німецької мови та фонетико-граматичні вправи до виконання практичних завдань студентами спеціальності 035 Філологія

Галушко Т.В. Німецька мова. Методичні рекомендації до перекладу фахових текстів студентами спеціальності 035 Філологія

Галушко Т.В., Хуртак І.В., Кабаченко І.Л., Короткова С.В. Збірник текстів з німецької мови. Практикум до самостійної роботи студентів спеціальності 035 Філологія

Кабаченко І.Л., Короткова С.В., Хуртак І.В., Галушка Т.В., Кирпа Т.А. Практичний курс другої іноземної (німецької) мови. Методичні рекомендації до самостійної роботи з граматичним матеріалом для студентів спеціальності 035 Філологія

Кабаченко І.Л., Короткова С.В., Хуртак І.В., Галушка Т.В., Кирпа Т.А. Практичний курс другої іноземної (німецької) мови. Методичні рекомендації до самостійної роботи. Матеріали для самоконтролю для студентів спеціальності 035 Філологія

Хуртак І.В., Галушко Т.В., Кабаченко І.Л., Короткова С.В. Граматичні тести з дисципліни «Лексико-граматичні основи німецької мови» для самостійної та дистанційної роботи студентів спеціальності 035 Філологія

Орел М.В. Навчально-лінгвістична практика. Методичні рекомендації до організації і проведення для студентів спеціальності 035 Філологія

Орел М.В. Навчально-ознайомча практика. Методичні рекомендації до організації і проведення для студентів спеціальності 035 Філологія

Орел М.В. Практика перекладу з основної іноземної (англійської) мови. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 035 Філологія

Орел М.В. Переклад у галузі електроенергетики. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 035 Філологія

Нестерова О.Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Латинська мова» для бакалаврів спеціальності 035 «Філологія

Нестерова О.Ю. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Методика викладання іноземних мов» для студентів напряму підготовки 035 «Філологія

Нестерова О.Ю. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Педагогіка» для студентів напряму підготовки 035 «Філологія»

Нестерова О.Ю. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Переклад ділового мовлення» для студентів напряму підготовки 035 «Філологія»

Нестерова О.Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Порівняльна лексикологія англійської та української мов» для бакалаврів спеціальності 035 «Філологія»

Нестерова О.Ю., Шевцова А.А. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Педагогічна майстерність викладача іноземних мов» для студентів напряму підготовки 035 «Філологія

Савіна Ю.О., Щуров О.В. Історія світової літератури. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 035 Філологія

Савіна Ю.О., Черник О.О. Практичний курс основної іноземної (англійської) мови. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 035 Філологія

Столярська О.В., Черник О.О. Англійське документування: мова та стиль. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 035 Філологія

Столярська О.В. Практичний курс основної іноземної (англійської) мови (граматичний практикум). Методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 035 Філологія

Столярська О.В. Практика перекладу з основної іноземної (англійської) мови (граматичні труднощі перекладу). Методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 035 Філологія

Столярська О.В.Практичний курс основної іноземної (англійської) мови (фонетичний практикум). Методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 035 Філологія

Черкащенко О.М. Практичний курс основної іноземної (англійської) мови. Методичні рекомендації до практичних занять, самостійної та дистанційної роботи для студентів спеціальності 035 Філологія

Черкащенко О.М. Історія англійської мови. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 035 Філологія

Черкащенко О.М., Черник О.О. Історія англійської мови. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 035 Філологія

Черкащенко, О.М., Щуров О.В. Практика перекладу з основної іноземної (англійської) мови. Методичні рекомендації до практичних занять, самостійної та дистанційної роботи для студентів спеціальності 035 Філологія

Черник О.О., Черкащенко О.М. Історія англійської мови. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 035 Філологія

Щуров О.В. Матеріали з навчальної практики - програма практики та текст для студентів спеціальності 035 "Філологія"

Щуров О.В. Переклад у галузі комп’ютерної техніки. Методичні рекомендації до самостійної робти для студентів спеціальності 035 Філологія


© 2006-2022 Інформація про сайт